Poslednje vesti

Postavka demo ogleda u okviru projekta „Uspostavljanje održivog lanca vrednosti i odgovarajućeg inovativnog sistema proizvodnje suncokreta u uslovima klimatskih promena OT4D/PPP“

U okviru projekta „Uspostavljanje održivog lanca vrednosti i odgovarajućeg inovativnog sistema proizvodnje suncokreta u uslovima klimatskih promena OT4D/PPP“ je pored proizvodnje organskog konzumnog suncokreta za Švajcarsko tržište sprovedena i naučna komponenta pomenutog projekta koja obuhvata postavku demo ogleda po principima sintropske poljoprivrede tj. dinamičnog agrošumarstva (DAF-dynamic agroforestry) na četiri lokaliteta u Vojvodini. Institut za ratarstvo […]

The Global Bean projekat

The Global Bean projekat predstavlja Evropsku mrežu za promovisanje korišćenja leguminoza uproizvodnji, kao i podsticanje korišćenja mahunarki u ishrani ljudi. Poseban akcenat je napovećanju svesti o pozitivnom efektu na zemljište, životnu sredinu i zdravlje. Takođe, daje podrškuu uključivanju mahunarki u životne navike, baštovanstvo i edukaciju. Ova mreža je otvorenog tipa, u koju je uključena i […]

Planta Sana, Šabac

  Planta Sana je firma koja je posvećena intezivnoj i kvalitetnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Teže uvođenju inovacija i najkvalitetnijih savremenih tipova organskih i mikrobioloških đubriva, biostimulatora, biopesticida i čvrstih organskih đubriva. Savremena i precizna poljoprivreda koje su imperativ u Evropi i svetu zasnivaju se na novim tehnologijama, novim materijama i materijalima, mikroorganizmima i prirodnim hemijskim jedinjenjima. […]

Organski proizvodi firme Planta Sana DOO iz Šapca

Firma Planta Sana doo iz Šapca bavi se uvozom i distribucijom najkvalitetnijih savremenih tipova organskih i mikrobioloških đubriva, biostimulatora, biopesticida, čvrstih organskih đubriva, supstrata, kao i mineralnih vodotopivih đubriva. U svom asortimanu imaju i 3 sertifikovana organska đubriva: AGRO VERM K – tečno organsko đubrivo na bazi glistenjaka, a zatim i PLANTA FERT – peletirani živinski […]

Poseta predstavnika kompanija Halba i Ecotop i obilazak kompanije Halba od strane predstavnica Vojvođanskog klastera organske poljoprivrede

U sklopu projekta Uspostavljanje Održivog lanca vrednosti i odgovarajućeg inovativnog sistema proizvodnje suncokreta u uslovima klimatskih promena (Sustainable and climate resilient sunflower value chain and corresponding innovative climate resilient production systems) koji realizuje Vojvođanski klaster organske poljoprivrede u saradnji sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu i kompanijom Halba iz Švajcarske, podržanog od […]

Mapa proizvođača

Donatori