Sistem kontrole organskih proizvoda u Srbiji je uspostavljen po ugledu na sistem kontrole koji je propisan regulativama EU, i to Uredbom Saveta (EZ) br. 834/2007 i Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008.
http://www.minpolj.gov.rs/organska/?script=lat

http://www.minpolj.gov.rs/download/Pravilnik-o-kontroli-i-sertifikaciji-u-organskoj-proizvodnji-i-metodama-o....pdf?script=lat Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji (objavljen u Službenom glasniku RS br. 95/20 i 24/21)

http://www.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/organska/PRAVILNIK%20o%20uvozu%20i%20dokumentaciji_2016.pdf?script=lat Pravilnik o dokumentaciji koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde, kao i o uslovima i načinu prodaje organskih proizvoda (objavljen u Službenom glasniku RS br. 88/16)