Na osnovu člana 11. Zakona o organskoj proizvodnji („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 17/19 – dr. zakon) i Pravilnika o kontroli o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje: 95/2020-4

OBJAVLjUJE SE SPISAK
OVLAŠĆENIH KONTROLNIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLjANjE POSLOVA
KONTROLE I SERTIFIKACIJE U ORGANSKOJ PROIZVODNjI ZA 2021. GODINU

(objavljeno u „Službenom glasniku RSˮ, broj 10 od 10. februara 2021. godine)

Poslove kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2021. godinu obavljaju sledeće kontrolne organizacije:

1) „CENTAR ZA ISPITIVANjE NAMIRNICA” DOO, Beograd, Zmaja od Noćaja 11;

2) „ECOCERT BALKAN” DOO, Beograd, Slavonska 18;

3) „ORGANIC CONTROL SYSTEM” DOO, Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15/I;

4) „ECOVIVENDI” DOO, Beograd, Voje Veljkovića 14;

5) „TMS CEE” DOO, Beograd, Rudnička 2;

6) „SGS BEOGRAD” DOO, Beograd, Jurija Gagarina 7b.

 

Izvor: MPŠV