podsticaji

Proizvođači uključeni u organsku proizvodnju imaju veće troškove proizvodnje koji su sa jedne strane rezultat većeg učešća ljudske radne snage u proizvodnji, a sa druge strane dodatnih troškova kontrole i sertifikacije.

U cilju intenzivnijeg razvoja ovog vida poljoprivredne proizvodnje Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je propisalo više mera.

Iznosi podsticaja za organsku proizvodnju u 2016. godini:

1) premija za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje u iznosu od 9,8 dinara po litru;
2) osnovni podsticaji u organskoj biljnoj proizvodnji u iznosu od 2.800 dinara po hektaru;
3) Regres za sredstva za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta dozvoljene za primenu u organskoj biljnoj proizvodnji u iznosu od 2.800 dinara po hektaru;

4) podsticaji u organskoj stočarskoj proizvodnji , i to za:

kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 35.000 dinara po grlu,
kvalitetne priplodne tovne krave u iznosu od 35.000 dinara po grlu
kvalitetne priplodne ovce i koze u iznosu od 9.800 dinara po grlu,
kvalitetne priplodne krmače u iznosu od 9.800 dinara po grlu,
roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 84 dinara po grlu,
roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 140 dinara po grlu,
roditeljske ćurke u iznosu od 420 dinara po grlu,
tov junadi u iznosu od 14.000 dinara po grlu,
tov jagnjadi u iznosu od 2.800 dinara po grlu,
tov jaradi u iznosu od 2.800 dinara po grlu,
tov svinja u iznosu od 1.400 dinara po grlu,
krave dojilje u iznosu od 28.000 dinara po grlu,
po košnici pčela u iznosu od 840 dinara po košnici.

Rok za podnošenje zahteva za podsticaje u organskoj biljnoj proizvodnji je od 1.maja do 30. juna 2016.godine, podnosi se
Ministarstvu finansija – Upravi za trezor

Rok za podnošenje zahteva za podsticaje za premije za mleko
1) za prvi i drugi kvartal (1. januar – 30. jun kalendarske godine) – od 1. jula do 15. jula 2016.godine,
2) za treći kvartal (1. jul – 30. septembar kalendarske godine) – od 1. oktobra do 15. oktobra tekuće godine,
3) a za četvrti kvartal (1. oktobar – 31. decembar kalendarske godine) – od 1. januara do 15. januara naredne kalendarske godine i podnosi se Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja.

Rok za podnošenje zahteva za prava na regresza sredstva za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta dozvoljene za primenu u organskoj biljnoj proizvodnji je u periodu od 5. maja do 20. novembra 2016.godine Ministarstvu finansija – Upravi za trezor

Rok za podnošenje zahteva za podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji (za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave, kvalitetne priplodne ovce i koze, kvalitetne priplodne krmače, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke )
podnosi se Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja, i to:
1) od 20. maja do 30. oktobra tekuće godine – za grla u proizvodnji;
2) od 1. do 31. januara naredne godine – za grla uključena u proizvodnju od 15. oktobra do 31. decembra kalendarske godine.

Za sve vrste podsticaja korisnik podsticaja ukupno može da ostvari maksimalno 55.000.000 dinara.

Rok za podnošenje zahteva Ministrstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine za ostvarivanje prava na podsticaje, odnosno naknadu dela troškova za sertifikaciju organskih proizvoda do 31.oktobra tekuće godine i oni iznose
40%, odnosno 55% (za područja sa otežanim uslvima rada u poljoprivredi) naknade ukupnih troškova.

Правилник-о-изменама-Правилника-о-коришћењу-подстицаја-за-органску-производњу

Образци-за-подношење-захтева