Edit Content

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.

Contact Info

Postavka demo ogleda u okviru projekta „Uspostavljanje održivog lanca vrednosti i odgovarajućeg inovativnog sistema proizvodnje suncokreta u uslovima klimatskih promena OT4D/PPP“

Postavka demo ogleda u okviru projekta „Uspostavljanje održivog lanca vrednosti i odgovarajućeg inovativnog sistema proizvodnje suncokreta u uslovima klimatskih promena OT4D/PPP“

U okviru projekta „Uspostavljanje održivog lanca vrednosti i odgovarajućeg inovativnog sistema proizvodnje suncokreta u uslovima klimatskih promena OT4D/PPP“ je pored proizvodnje organskog konzumnog suncokreta za Švajcarsko tržište sprovedena i naučna komponenta pomenutog projekta koja obuhvata postavku demo ogleda po principima sintropske poljoprivrede tj. dinamičnog agrošumarstva (DAF-dynamic agroforestry) na četiri lokaliteta u Vojvodini.

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, kojeg su predstavljali Brankica Babec i Milorad Živanov kao i nekolicina poljoprivrednih radnika, je imao ulogu u postavljanju demo ogleda. Institut za ratarstvo i povrtarstvo vrši istraživanja u oblasti biotehnologije, genetike i oplemenjivanja, semenske proizvodnje, mikrobiologije, fiziologije, biohemije, agrohemije, melioracije zemljišta, fitopatologije, entomologije, fitofarmacije, toksikologije, stoga nam je njihov stručni tim bio od velike pomoći tokom postavke ogleda. U realizaciju demo ogleda uključili su se i predstavnici Vojvođanskog klastera za organsku poljoprivredu na čelu sa Milošem Rajkovićem. VOK je vođa projekta, povezuje sve partnere i odgovoran je za organizaciju i realizaciju aktivnosti.

Predstavnici konsultanske kompanije Ecotop koja ima preko 20 godina iskustva u agrošumarstvu su udruženi sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo i Vojvođanskim klasterom za organsku poljoprivredu protekle dane proveli postavljajući demo oglede na sertifikovanim organskim parcelama po principima DAF-a. Predstavnici kompanije Ecotop sa kojima sarađujemo su Bastian Dreher koji je studirao šumarstvo na Tehničkoj školi za šumarstvo UMSS Univerziteta u Kočabambi i započeo svoju karijeru u ECOTOP-u kao menadžer farme i koordinator projekta u regionu Alto Beni, kao i Renke de Vries koji je zasadio pet složenih sistema agrošumarstva i hiljade stabala. U postavci demo ogleda učestvovao je i njihov kolega Nepomuk Buttenberg.

Ekipa Ecotopa nas je upoznala sa principima, načinom postavke i funkcionisanja dinamičnog agrošumarskog sistema. Neki od glavnih principa su: -uvek pokriveno zemljište; -povećan intenzitet proizvodnje; -spratovnost (stratifikacija); -prirodna sukcesija; -in situ sinhronizovano upravljanje sistemom.

Ogledi su postavljeni na parcelama malih organskih proizvođača Ignjata Jurišića u Šuljmu, Dušanke Đukić u Elemiru, kao i na parcelama Istraživačko razvojnog centra LoginEKO na parcelama u Novom Kneževcu i Mošorinu. Zasadi lešnika i jabuke obogaćeni su brzorastućim, srednjerastućim i spororastućim drvenastim vrstama koji će poslužiti kao zasena i materijal za proizvodnju zemljišne pokrive, dok se između redova proizvode ratarske kulture. Pored konstantnog praktičnog rada tokom postavke demo ogleda Bastian i Renke su održavali edukacije i pružili nam nove informacije i savete.

 Cilj kompanije Ecotop je da kroz demo oglede stvore edukovane i nezavisne proizvođače koji će kroz ovaj tip sadnje iskoristiti pun potencijal svoje proizvodnje i stvoriti samoodrživ sistem koji je dobar kako za čoveka, tako i za planetu. Glavna vizija DAF sistema je da je sama priroda naš najveći učitelj i da bismo uzeli najbolje od nje moramo imitirati prirodne procese.

Ostavite komentar