Imperator" />
Edit Content

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.

Contact Info

Imperator

Kontakt

Adresa: Rumski put 27, Sremska Mitrovica
http://www.imperator.rs

O nama

Vinogradi su zasađeni 2009. godine i prostiru se na površini od 6.0ha na južnima padinama Fruške Gore, potez Netin i pripadaju Sremskoj lesnoj zaravni iz perioda Panonskog mora. Nadmorska visina vinograda se kreće od 164 m gde su zasađene bele sorte do 146m gde se završava padina na kojoj raste pet crnih sorti grožđa. Dobra ekspozicija vinograda i svakodnevna izloženost ruži vetrova obezbeđuje dovoljan broj sunčanih sati i dobru provetrenost i oprašivanje vinograda što potpomaže biodinamiku uzgoja. Prosečna godišnja temperatura je 12°C dok je za vreme vegetacije prosek oko 18°C.

Sastav zemljišta: gajnjača na lesu i kreču.Les je eolski sediment prašinastog oblika i žućkaste boje, sastavlje uglavnom od kvarca i feldspata. Ova podloga formirana je tokom pleistocena prenosnom snagom vetrova.

Sastav vinograda podignutog 2009. godine: 

  • Traminac 7,421 čokot
  • Rajnski rizling 7,105 čokota
  • Merlot 6,689 čokota
  • Caberent sauvignon 1,116 čokota
  • Cabernet franc 1,070 čokota
  • Malbec 1,150 čokota
  • Pinot noir 1,077 čokota

Godine 2011. su podignuti zasadi sovinjona belog od 2,006 čokota. Ceo vinograd se gaji po metodama biodinamike* sa željom da se na najprirodniji način mirisi i ukusi ovog podneblja kroz grožđe, a kasnije i vino prenesu u bocu. Upotreba bilo kakvih hemijskih sredstava nije dozvoljena. Zbog prirodnog gajenja vinove loze zrelo grožđe na sebi ima dovoljno epifite mikroflore koja pokreće i završava fermentaciju u podrumu. Za crveno vino se ne koriste selekcionisane kulture kvasaca, dok za belo koristimo neutralne slekcionisane kvasce zbog još uvek nedovoljno razvijene epifite mikroflore u tom delu vingorada. Tome u prilog ide i postojanje hrastove šume u neposredoj blizini vinograda koja je dobar nosilac micelija.