Edit Content

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.

Contact Info

Poseta organskim farmama u Nemačkoj 13-17. maja 2023.

Poseta organskim farmama u Nemačkoj 13-17. maja 2023.

Petodnevna edukativna ekskurzija u Nemačku obuhvatila je obilazak tri odabrane farme koje se bave organskom poljoprivredom po principima dinamičkog agrošumarstva, od kojih je jedna ogledno polje Univerziteta u Gisenu, a koje predstavljaju primere dobre prakse. Sufinansirana je iz programa “Organic…

Poseta farmama u Nemačkoj, maj 2023.

Poseta farmama u Nemačkoj, maj 2023.

Petodnevna edukativna ekskurzija (13-17.05.2023.) u Nemačku obuhvata obilazak tri odabrane farme koje se bave organskom poljoprivredom po principima dinamičkog agrošumartsva, od kojih je jedna oglednopolje Univerziteta u Gisenu, a koje predstavljaju primere dobre prakse. Sufinansirana je iz programa“Organic Trade for…

Postavka demo ogleda u okviru projekta „Uspostavljanje održivog lanca vrednosti i odgovarajućeg inovativnog sistema proizvodnje suncokreta u uslovima klimatskih promena OT4D/PPP“

Postavka demo ogleda u okviru projekta „Uspostavljanje održivog lanca vrednosti i odgovarajućeg inovativnog sistema proizvodnje suncokreta u uslovima klimatskih promena OT4D/PPP“

U okviru projekta „Uspostavljanje održivog lanca vrednosti i odgovarajućeg inovativnog sistema proizvodnje suncokreta u uslovima klimatskih promena OT4D/PPP“ je pored proizvodnje organskog konzumnog suncokreta za Švajcarsko tržište sprovedena i naučna komponenta pomenutog projekta koja obuhvata postavku demo ogleda po principima…

The Global Bean projekat

The Global Bean projekat

The Global Bean projekat predstavlja Evropsku mrežu za promovisanje korišćenja leguminoza uproizvodnji, kao i podsticanje korišćenja mahunarki u ishrani ljudi. Poseban akcenat je napovećanju svesti o pozitivnom efektu na zemljište, životnu sredinu i zdravlje. Takođe, daje podrškuu uključivanju mahunarki u…

Poseta predstavnika kompanija Halba i Ecotop i obilazak kompanije Halba od strane predstavnica Vojvođanskog klastera organske poljoprivrede

Poseta predstavnika kompanija Halba i Ecotop i obilazak kompanije Halba od strane predstavnica Vojvođanskog klastera organske poljoprivrede

U sklopu projekta Uspostavljanje Održivog lanca vrednosti i odgovarajućeg inovativnog sistema proizvodnje suncokreta u uslovima klimatskih promena (Sustainable and climate resilient sunflower value chain and corresponding innovative climate resilient production systems) koji realizuje Vojvođanski klaster organske poljoprivrede u saradnji sa Institutom za…