Edit Content

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.

Contact Info

Šta treba znati pri planiranju plodoreda?

Šta treba znati pri planiranju plodoreda?

Čuvanje plodnosti tla na oranicama ostvaruje se dobrim planiranjem plodoreda, posebno u ekološkoj proizvodnji. U ovom ratarenju, u strukturi plodoreda, krmne i leguminozne biljke, odnosno usevi za zeleno đubrenje, zauzimaju najmanje 20% obradivih površina, a strnine ili okopavine ne smeju da obuhvataju više od 50%. Pri tome…

Đubrivo za organsku proizvodnju

Đubrivo za organsku proizvodnju

Vojvođanski klaster organske poljoprivrede je za svoje članove uspeo da obezbedi đubrivo za organsku proizvodnju. U pitanju je đubrivo  koje ostaje u bioelektrani posle iskorišćenog silažnog komposta i koje ne prošlo anaerobnu fermentaciju na 40C. Đurivo ne sadrži seme korova, kao…