Za sve članove VOK,

pružamo podršku kroz ceo proces pripreme dokumentacije za konkurse iz IPARD poziva.

 

U koliko ste zainteresovani, pošaljite nam upit na organskiklaster@gmail.com

Javni poziv za opremu, mašine i mehanizaciju

Javni poziv za nabavku traktora

PLAN POZIVA ZA 2018.GODINU

Napomena: rokovi objave su informativnog karaktera i podložni su promenama.

Naziv mere
Iznos finansijskih sredstava (din.)
Status Rok od Rok do
Mera 1 – Investicija u fizičku imovinu poljoprivrendih gazdinstava (kupovina nove opreme i mehanizacije) 1.000.000.000 objavljen 25.12.2017. 26.02.2018.
Mera 1 – Investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (kupovina novih traktora) 555.761.895 objavljen 4.1.2018. 26.2.2018.
Mera 3 – Investicije u fizičku imovinu u vezi sa preradom i marketingom poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva (kupovina nove opreme) 1.184.076.308 u najavi 1.3.2018. 30.4.2018.
 Mera 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (izgradnja objekata, kupovina nove opreme i mehanizacije uključujući traktore) 2.915.976.278 u najavi jun 2018 avgust 2018
 Mera 3 – Investicije u fizičku imovinu u vezi sa preradom i marketingom poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva (izgradnja objekata i kupovina nove opreme) 2.675.912.833 u najavi jun 2018 avgust 2018

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II) predstavlja pomoć državama potencijalnim kandidatima za članstvo i državama u statusu kandidata da proces stabilizacije i pridruživanja sprovedu u skladu sa njihovim specifičnostima. Prioritetna oblast poljoprivreda i ruralni razvoj, namenjena je zemljama kandidatima sa ciljem pripreme za implementaciju i upravljanje Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU (eng.Common Agricultural Policy).

IPARD II – instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014.do 2020. godine pruža investicionu podršku od 175 miliona evra, namenjenu jačanju konkurentnosti sektora proizvodnje i prerade hrane, koja će pomoći postepenom prilagođavanju standardima EU u oblastima higijene, bezbednosti hrane, veterine i zaštite životne sredine, kao i diversifikacije ruralne ekonomije.

Kroz program se može podržati i uspostavljanje proizvođačkih grupa, ruralna infrastruktura, obuka, uključujući i savetodavne službe, agro-ekološke sheme, kao i lokalne inicijative, a kroz ovaj program se zemlje kandidati za članstvo u EU pripremaju za korišćenje sredstava iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD).
IPARD II program je odobrila EU i usvojen je zaključkom Vlade Republike Srbije. Realizuje se preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.
To je prva pomoć ove vrste koja je namenjena direktno korisnicima, odnosno poljoprivrednim proizvođačima – pravnim i fizičkim licima, a obuhvaćeni su sledeći regioni: Beogradski region, Vojvođanski region, region Šumadija i Zapadna Srbija i region Južne i Istočne Srbije.

Prvi javni pozivi za ostavrivanje podrške iz IPARD fonda očekuju se krajem godine i to u okviru sledećih mera:

Mera 1 (M1) – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Mera 3 (M3) – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, koja je namenjena pravnim licima

Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podršku koji se vodi pred Upravom za agrarna plaćanja umnogome je različit od postupka povodom zahteva za subvencijama iz nacionalnog budžeta, prevashodno zbog broja terenskih kontrola koje se obavezno sprovode. Postupak se sastoji od dve faze – faze odobravanja projekta i faze odobravanja zahteva za isplatu.

U prvoj fazi podnosilac zahteva je dužan da uz Zahtev za odobrenje projekta dostavi svu potrebnu dokumentaciju koja se od njega traži kako bi uopšte ušao u proces odobravanja projekta. Pošto se projekat odobri, korisnik može započeti investiciju i završti je u roku koji mu je rešenjem o odobravanju projekata naložen.

Kada završi investiciju u predviđenom roku, korisnik podnosi zahtev za odobravanje plaćanja. U Rešenju o isplati IPARD podsticaja su navedena sva prava i obaveze koje korisnik mora da ispoštuje u narednih pet godina od momenta isplate.

IZVOR: http://uap.gov.rs/