Glavni cilj organske poljoprivrede je održavanje i povećanje plodnosti zemljišta. Naša kompletna biljna proizvodnja na površini od preko 2.000 ha je podređena ishrani muznih krava na našoj farmi, sa krajnjim ciljem – dobijanje organskog mleka. Iako je moguća proizvodnja biljaka bez stočarstva, obrnut slučaj nije dozvoljen.

Takođe, jedan deo biljne proizvodnje je usmeren ka biogas postrojenju koji, uz tečni i čvrsti stajnjak, koristi i kukuruznu silažu da bi stigao do svog glavnog proizvoda – električna i toplotna energija, i nusproizvoda – supstrat (organsko čvrsto đubrivo) i rastvor (organsko tečno đubrivo). Organskim đubrivom prihranjujemo površine koje koristimo u biljnoj proizvodnji. Za organsko đubrivo se obično kaže da je potpuno đubrivo, za razliku od veštačkih koja su dopunska, i njegovim đubrenjem se zemljištu vraćaju hranljivi sastojci odneseni žetvom i berbom.

Organsko đubrivo sadrži u sebi živa bića (mikroorganizme), koji razlažu sastojke zemljišta i čine ih pristupačnim biljci. Organsko đubrivo utiče i na održavanje toplote u zemljištu upijanjem i zadržavanjem sunčevih zraka, čime se zemljište bolje i ranije zagreva, te i setva može ranije da se obavi. Organsko đubrivo čini zemljište rastresitim, stvara se prostor za vazduh koji je potreban za rad zemljišnih mikroorganizama. Rastreseno zemljište bolje upija vlagu i bolje je drži, što je bitno za područja sa niskim padavinama.