Konkursi su otvoreni do iskorišćenja sredstava ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju konkursa.

Zahtevi za kredite sa kompletnom dokumentacijom se podnose u prostorijama Fonda u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 7a, u Sektoru za kredite, ili se dostavljaju poštom na istu adresu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite, elektronskim putem na kreditno@rfapv.rs, ili telefonskim putem na brojeve: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA POLJOPRIVREDU

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA NABAVKU NOVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

KONKURS ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA OBRTNA SREDSTVA U POLJOPRIVREDI

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA SUBVENCIONISANE OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI U OKVIRU IPARD PROGRAMA

Detaljne informacije na

https://www.rfapv.rs/poljoprivredna_gazdinstva.html

https://www.rfapv.rs/pravna_lica_i_preduzetnici.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *