U Banatskom Karađorđevu, selu nastalom 1920. godine naseljavanjem ratnih veterana Prvog svetskog rata, prvenstveno solunskih dobrovoljaca, poreklom iz Like, Bosne, Crne Gore i Banije, živi i porodica Maljković koja se sa organskom poljoprivredom bavi od 2012. godine. Na površini od 10 ha gaje soju, kukuruz, pšenicu i lucerku.

Soja predstavlja glavnu kulturu i svake godine u proseku zauzima 50-60 % od ukupne površine. Ove sezone u soji je u dva navrata vršeno okopavanje, a troškovi su dvostruko veći u odnosu na prošlu godinu”, navodi Rade Maljković.

Sorta Balkan se pokazala kao najbolja za gajenje, otporna je na sušne uslove, a daje dobar prinos sa izrazito krupnim i kvalitetnim zrnom”, ističe Rade. Proizvedenu robu čuva u sopstvenom skladištu, a u planu je izgradnja modernijeg silosa kapaciteta 8 tona za lakšu manipulaciju sirovinom.

Rade smatra da kod nas organski proizvođači nisu u boljem položaju u odnosu na konvencionalne, a da su najveći problemi administracija i prodaja proizvoda zbog slabe svesti i platežne moći ljudi kod nas. Takođe, ovaj vredni domaćin navodi da je neophodno da država prepozna rad i trud ljudi koji žive na selu. Rešenje vidi u udruživanju sa drugim proizvođačima i zajedničkom radu na plasmanu. U slučaju povoljnih okolnosti, u narednom periodu, planira preradu žitarica u brašno, jer je primetna potražnja na tržištu za takvim proizvodom. Najveća želja mu je da zdravu hranu, prvenstveno, proizvodi za svoju porodicu i sugrađane, odnosno, kako kaže, da naša deca jedu naše organske proizvode.

Autor: Miloš Tričković

Foto: Stefan Manja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *