Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je:

PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU BILJNU PROIZVODNJU (Objavljeno u „Službeni glasnik RS”, broj 31/18)   i                 

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU (Objavljeno u ,,Službenom glasniku RS”, broj 31/18) 

U nastavku je najvažnije u vezi sa odredbama pravilnika:

1) PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU BILJNU PROIZVODNJU (Objavljeno u „Službeni glasnik RS”, broj 31/18 )

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju ostvaruju se za biljnu proizvodnju i utvrđuju u odgovarajućem iznosu koji se uvećava 70% od iznosa za podsticaje koji se u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, što iznosi iznosi 6.800 dinara/ha za organsku biljnu proizvodnju

Zahtev se podnosi  jedanput godišnje, u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, od 3. maja do 30. juna tekuće godine.

Pravilnik možete preuzeti ovde.

 

2) PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU (Objavljeno u ,,Službenom glasniku RS”, broj 31/18 )

Ovim Pravilnikom su se izmenile neke odredbe Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju (,,Službeni glasnik RS”, broj  41/17 i 3/18 ) i to:

uslovi koje moraju da ispune krave dojilje u pogledu starosti, rokovi za podnošenje zahteva za korišćenje podsticaja za krave dojilje  i rase koje mogu da ostvare pravo na podsticaje.

Sve druge odredbe Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju (,,Službeni glasnik RS”, broj  41/17 i 3/18 ) su ostale na snazi.

Uredbom o raspodeli sredstava u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu je utvrđeno  40%  uvećanja od iznosa za podsticaje koji se za istu vrstu mere isplaćuje u konvencionalnoj proizvodnji.

Rokovi za podnošenje zahteva za podsticaje u stočarskoj organskoj proizvodnji  su propisani u Pravilniku o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju (,,Službeni glasnik RS”, broj  41/17 i 3/18)  za svaku vrstu mere.

U prilogu možete pogledati iznose podsticaja za svaku vrstu,  maksimalni iznos i uslove i prava za ostavarenje podsticaja. 

Pravilnik možete preuzeti ovde.

Obrazci zahteva su sastavni delovi svakog pojedinačnog pravilnika.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *