Poseta organskim farmama u Nemačkoj 13-17. maja 2023.

Poseta farmama u Nemačkoj, maj 2023.

Postavka demo ogleda u okviru projekta „Uspostavljanje održivog lanca vrednosti i odgovarajućeg inovativnog sistema proizvodnje suncokreta u uslovima klimatskih promena OT4D/PPP“

The Global Bean projekat

Imali smo čast da učestvujemo na Organic Europe Youth Event-u 2022.

Poseta predstavnika kompanija Halba i Ecotop i obilazak kompanije Halba od strane predstavnica Vojvođanskog klastera organske poljoprivrede

Poslovni susreti organskih proizvođača 2022