Bašte

Feb
23

Kako biološkim metodama oterati krticu?

Svake godine primećujemo izrovane gomile na površini zemljišta. Te gomile su znak da imamo malog gosta,krticu Talpa europaea, u našim baštama, voćnjacima, cvetnjacima i travnjacima. Najčešće je srećemo u listopadnim šumama, livadama,njivama, voćnjacima, odnosno svuda gde je zemljište rastresito. Ne zadržava se u močvarnim i peskovitim zemljištima. Aktivna je tokom čitave godine. Živi samotnjačkim životom, […]

DETAIL
TOP