atanackovic

Nov
24

Posetili smo PG Zoran Atanacković iz Crepaje

Organska proizvodnja se odvija u skladu sa prirodom, a zadatak joj je da podstakne i intenzivira biološke cikluse unutar proizvodnog sistema što uključuje mikroorganizme, zemljišnu floru i faunu, biljke i životinje. Predstavlja human oblik proizvodnje hrane, ali i način života. Porodica Atanacković se poljoprivredom bavi 35 godina, a značaj organske poljoprivredne proizvodnje je uvidela još pre 15 godina kada zakon o organskoj proizvodnji nije ni postojao u Srbiji.

DETAIL
TOP