agrobiodiverzitet

Dec
29

Priznanje predsedniku Centra za organsku proizvodnju

Na 3. Međunarodnoj naučnoj konferenciji o agrobiodiverzitetu održanoj 20 – 23. avgusta 2015. godine u Nitri Rektor Poljoprivrednog Univerziteta u Nitri prof. dr Peter Bielik uručio je priznanje predsedniku Upravog odbora Centra za organsku proizvodnju Selenča, i direktori kompanije Zdravo organic Selenča, gosp. Jozefu Gašparovskom za veliki doprinos u izgradnji naučno-istraživačke i privredne saradnje između institucija i privrednih subjekata dve države.

DETAIL
TOP