agenski

Dec
13

Antibiotici i na organskim farmama u Nemačkoj

Antimikrobni agensi, kao što su antibiotici, dramatično su povećali mogućnost preživljavanja infektivnih bolesti tokom sedamdesetih godina od njihovog uvođenja. Međutim, njihovom prekomernom upotrebom, mnogi mikroorganizmi su postali rezistentni na njih. Ta otpornost mikroorganizama postala je globalna pretnja.

DETAIL
TOP