На основу члана 11. Закона о органској производњи („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 17/19 – др. закон) и Правилника о контроли о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње: 95/2020-4

 

           ОБЈАВЉУЈЕ СЕ СПИСАК

ОВЛАШЋЕНИХ КОНТРОЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ

ПОСЛОВА КОНТРОЛЕ И СЕРТИФИКАЦИЈЕ У ОРГАНСКОЈ

ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2021. ГОДИНУ

(објављено у „Службеном гласнику РСˮ, број 10 од 10. фебруара 2021. године)

 

  1. Послове контроле и сертификације у органској производњи за 2021. годину обављају следеће контролне организације:

 

1) „ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ НАМИРНИЦА” ДОО, Београд, Змаја од Ноћаја 11;

2) „ECOCERT BALKAN” ДОО, Београд, Славонска 18;

3) „ORGANIC CONTROL SYSTEM” ДОО, Суботица, Трг цара Јована Ненада 15/I;

4) „ECOVIVENDI” ДОО, Београд, Воје Вељковића 14;

5) „TMS CEE” ДОО, Београд, Рудничка 2;

6) „SGS BEOGRAD” ДОО, Београд, Јурија Гагарина 7б.

 

Извор: МПШВ