Kontakt

Vase Stajića 24/4, Novi Sad

http://printerking.rs

office.ns@printerking.rs

021 530 860

O nama

Reciklaža predstavlja ponovno korišćenje svih razgradivih materija ili materijala. Prilikom ovakvog procesa dolazi do značajne uštede u novcu i resursima.

Procenjuje se da je ušteda i do 80% po potrošenoj laser toner kaseti!

RECIKLAŽA LASER TONER KASETA predstavlja proces u kome se stare i iskoršćene laser toner kasete remontuju i ponovo koriste u procesu štampe tj u procesu korišćenja u referentnom laserskom štampaču.

Lokacija