Kontakt

Adresa:  Heroja Pinkija 40, 21000 Novi Sad

website: http://www.globalseed.info

O nama

Poslovni sistem Global seed je kompanija koja je svoju proizvodnju locirala u centralnom delu Vojvodine, regionu koji se odlikuje vrlo visokim potencijalom i resursima za bavljenje organskom poljoprivredom. Na preko 2000 ha plodne vojvođanske ravnice bave se organskom biljnom i stočarskom proizvodnjom, proizvodnjom organskih smeša za ishranu preživara, obnovljivim izvorima energije i brinu o zdravlju i dobrobiti životinja.

Lokacija