Dr Miloš Rajković

Dr Miloš Rajković

Predsednik UO; Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Milica Popović

Milica Popović

Zamenik predsednika UO; Gea Plant, Novi Sad

Nenad Novaković

Nenad Novaković

Organic Control System, Subotica

Dr Anamarija Koren

Dr Anamarija Koren

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Josip Mamužić

Josip Mamužić

Organski proizvođač, Ljutovo

Katarina Lipovac

Katarina Lipovac

Organski proizvođač, Bačka Palanka

Milenko Dolovac

Milenko Dolovac

Organski proizvođač, Novi Sad

Dr Mirela Tomaš Simin

Dr Mirela Tomaš Simin

Univerzitet u Novom Sadu

MSc Tamara Martinović

MSc Tamara Martinović

Edufarm, Crvenka