Proizvođač (poljoprivredno gazdinstvo)Pravno lice

  Vaša pretežna delatnost je *

  Naziv podnosioca zahteva *

  Broj poljoprivrednog gazdinstva *

  JMBG *

  Sertifikaciona kuća *

  Mesto, adresa *

  Telefon/Mob *

  Email *

  Tip pravnog lica *

  PIB *

  Matični broj *

  Ime pravnog zastupnika *

  Osoba za kontakt

  Email osobe za kontakt

  Broj mobilnog osobe za kontakt