Obuku o BioSuisse sertifikaciji održali Nenad Novaković generalni direktor i Bojana Lendvaji Vignjević direktor sektora za upravljanje kvalitetom sertifikacione kuće Organic Control System 27.septembra 2022. godine u Privrednoj komori Vojvodine.  Ova obuka je deo projekta Uspostavljanje Održivog lanca vrednosti i odgovarajućeginovativnog sistema proizvodnje suncokreta u uslovima klimatskih promena koji realizuje Vojvođanski klaster organske poljoprivrede u saradnji sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, a odnosi se na proizvodnju konzumnog suncokreta Gricko i plasiranje na švajcarsko tržište kompaniji Halba. Predlog projekta je izabran u PPP pozivu (Public-Private Partnership ili Javno-privatno partnerstvo), raspisanog u okviru projekta OT4D (Organic trade for development),  podržan je od strane Državnog sekretarijara za ekonomske poslove Švajcarske i organizacije Helvtas, a u konzorcijumu OT4D projekta su i IFOAM-Međunarodna organizacija za razvoj organske poljoprivrede i FiBL-Institut za organsku poljoprivredu u Švajcarskoj.
 
 
Pogledajte video i prezentaciju sa obuke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *