Konkursi

Mar
04

Objavljeni konkursi za navodnjavanje, plastenike i protivgradne mreže

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je sledeće konkurse: Kоnkurs zа dоdеlu srеdstаvа zа sufinаnsirаnjе nаbаvkе оprеmе zа nаvоdnjаvаnjе i izgrаdnju еksplоаtаciоnih bunаrа nа tеritоriјi АP Vојvоdinе u 2017.gоdini Kоnkurs zа dоdеlu srеdstаvа zа sufinаnsirаnjе nаbаvkе kоnstrukciја i оprеmе zа bilјnu prоizvоdnju u zаštićеnоm prоstоru nа tеritоriјi АP Vојvоdinе u 2017.gоdini Kоnkurs zа […]

DETAIL
Feb
19

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao konkurse

Сви конкурси су отворени од 19. фебруара све до утрошка средстава. КОНКУРС за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у 2017. години. Текст конкурса | Пријава КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање у 2017. години Текст конкурса | Пријава КОНКУРС за доделу кредита за набавку опреме […]

DETAIL
Mar
01

Objavljeni konkursi Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2016.godini Cilj konkursa za dodelu sredstava za sufinaisiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2016 godini Jeste Povećanje obradivih Površina pod sistemima za navodnjavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Predmet […]

DETAIL
Feb
29

Javni konkursi Pokrajinskog sekretarijta za energetiku i mineralne sirovine

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA ENERGETSKI ODRŽIVIH FARMI Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi. Rok za podnošenje prijave je 23. mart 2016.godine. Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava […]

DETAIL
Feb
25

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

KONKURS za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u 2016. godini. Tekst konkursa Prijava KONKURS za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2016. godini Tekst konkursa Prijava KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje u 2016. godini Tekst konkursa Prijava KONKURS […]

DETAIL
Feb
22

Garancijski fond AP Vojvodine

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju START UP programa radno neaktivnih žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita […]

DETAIL
TOP