Istaknute vesti

Obuka o BioSuisse sertifikaciji

Obuku o BioSuisse sertifikaciji održali Nenad Novaković generalni direktor i Bojana Lendvaji Vignjević direktor sektora za upravljanje kvalitetom sertifikacione kuće Organic Control System 27.septembra 2022. godine u Privrednoj komori Vojvodine.  Ova obuka je deo projekta Uspostavljanje Održivog lanca vrednosti i odgovarajućeginovativnog sistema proizvodnje suncokreta u uslovima klimatskih promena koji realizuje Vojvođanski klaster organske poljoprivrede u […]

DETAIL
Sep
26

Vojvođanski klaster organske poljoprivrede na 88. Međunarodnom Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

     Kao i prethodnih godina i ove godine je Vojvođanski klaster organske poljoprivrede bio prisutan na 88. Međunarodnom Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. U Hali 1a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede, u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom za razvoj organske poljoprivrede Serbia Organica, omogućava da proizvođači predstave svoje sertifikovane organske proizvode, proizvode sa oznakom geografsko […]

DETAIL
Sep
16

Poslovni susreti organskih proizvođača 2021

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će se Poslovni susreti organskih proizvođača 2021 održati u utorak 21.09.2021. U 10h u Velikoj sali Privredne komore Vojvodine  – Nikola Tesla (sala 13) (Master centar, Hajduk Veljkova 11, ulaz 5, treći sprat)   Ove godine, sedmi put za redom Vojvođanski klaster organske poljoprivrede se potrudio da za Vas […]

DETAIL
Dec
22

Tržište organske hrane u Vojvodini – mogućnost razvoja

Dobra namera uvaženog prof. Dr Branislava Vlahovića da tim stručnjaka iz oblasti tržišta i marketinga upozna organske proizvođače sa rezultatima istraživanja stanja i  mogućnostima boljeg pozicioniranja organskih proizvoda na tržištu, kao metodama izgradnje prepoznatljivog brenda i zelenog marketinga urodila je plodom.   Na edukativnom seminaru pod nazivom Tržište organske hrane u Vojvodini – mogućnost razvoja okupio se značajan […]

DETAIL
Nov
29

Stav predstavnika vlasti sa republičkog, pokrajinskog i lokalnog nivoa o snabdevanju osnovnih škola organskim proizvodima

Lidija Tomaš – načelnica Gradske uprave za obrazovanje je na forumu Mogućnost snabdevanja osnovnih škola  organskim proizvodima navela da Novi Sad od 2018. godine ima Centralnu kuhinju Radosnog detinstva u kojoj se po HACCP standardu obavlja priprema hrane za 17000 mališana. Centralna kuhinja ima kapacitet da pruža uslugu i drugim ustanovama, kao što su osnovne […]

DETAIL
Nov
25

Hibridni forum – Mogućnost snabdevanja osnovnih škola organskim proizvodima

U Novom Sadu u OŠ Đorđe Natošević 14.11.2019. povod za okupljanje organskih proizvođača, predstavnika udruženja organskih proizvođača, direktora osnovnih škola, stručnjaka za javne nabavke i predstavnika vlasti lokalnog, pokrajinskog i republičkog nivoa bio je cilj u okviru projekta Strength2Food koji sprovodi European Training Academy (EUTA) – Mogućnost snabdevanja osnovnih škola organskim proizvodima.   Iako skeptični, […]

DETAIL
May
11

Evropski parlament je usvojio novi zakonski okvir EU iz oblasti organske proizvodnje

Tekst nove EU regulative iz oblasti organske proizvodnje je 19.aprila 2018. godine usvojio Evropski parlament. Evropski parlament  je usvojio nove propise EU sa 466 glasova za, 124 protiv i 50 uzdržanih. Cilj novog okvira je da osigura da se u EU uvoze samo visokokvalitetni organski proizvodi. Usvojeni tekst treba da nakon usvajanja od strane Saveta […]

DETAIL
May
10

Донети Правилници који прописују мере подстицаја у органској производњи

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело je: ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈА ЗА ОРГАНСКУ БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ (Објављено у „Службени гласник РС”, број 31/18)   и                  ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈА ЗА ОРГАНСКУ СТОЧАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ (Објављено у ,,Службеном гласнику РС”, број 31/18)  У наставку је најважније у вези са одредбама правилника: 1) ПРАВИЛНИК О […]

DETAIL
Mar
12

Raspodela srеdstаvа u pоlјоprivrеdi i rurаlnоm rаzvојu u 2018.

Vlаdа R. Srbiје usvојilа Urеdbu о rаspоdеli srеdstаvа u pоlјоprivrеdi i rurаlnоm rаzvојu u 2018. gоdini (Оbјаvlјеnо u „Službеnоm glаsniku RS”, brој 18/18 оd 9 mаrtа 2018. gоdinе). Urеdbоm su оprеdеlјеnа srеdstvа оrgаnskој prоizvоdnji u iznоsu оd  110.000.000 dinаrа štо је zа 20 miliоnа dinаrа višе u оdnоsu nа 2017. gоdinu оd čеgа zа: – оrgаnsku bilјnu prоizvоdnju u iznоsu оd 40.000.000 dinаrа zа kојu su […]

DETAIL
Jan
20

Izmena pravilnika o koriščenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju

Ovim Pravilnikom (Objavljeno u „Službenom glasniku RSˮ, broj 3 od 12. januara 2018. godine) koji stupa na snagu od  1.februara 2018.godine  je  predviđena izmena član 8, stav 3 PRAVILNIKA O KORIŠĆENjU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNjU (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 41/17 od 28. aprila 2017. godine). Ovom izmenom je predviđeno da podsticaji u organskoj stočarskoj […]

DETAIL
TOP