Istaknute vesti

Dec
22

Tržište organske hrane u Vojvodini – mogućnost razvoja

Dobra namera uvaženog prof. Dr Branislava Vlahovića da tim stručnjaka iz oblasti tržišta i marketinga upozna organske proizvođače sa rezultatima istraživanja stanja i  mogućnostima boljeg pozicioniranja organskih proizvoda na tržištu, kao metodama izgradnje prepoznatljivog brenda i zelenog marketinga urodila je plodom.   Na edukativnom seminaru pod nazivom Tržište organske hrane u Vojvodini – mogućnost razvoja okupio se značajan […]

DETAIL
Nov
29

Stav predstavnika vlasti sa republičkog, pokrajinskog i lokalnog nivoa o snabdevanju osnovnih škola organskim proizvodima

Lidija Tomaš – načelnica Gradske uprave za obrazovanje je na forumu Mogućnost snabdevanja osnovnih škola  organskim proizvodima navela da Novi Sad od 2018. godine ima Centralnu kuhinju Radosnog detinstva u kojoj se po HACCP standardu obavlja priprema hrane za 17000 mališana. Centralna kuhinja ima kapacitet da pruža uslugu i drugim ustanovama, kao što su osnovne […]

DETAIL
Nov
25

Hibridni forum – Mogućnost snabdevanja osnovnih škola organskim proizvodima

U Novom Sadu u OŠ Đorđe Natošević 14.11.2019. povod za okupljanje organskih proizvođača, predstavnika udruženja organskih proizvođača, direktora osnovnih škola, stručnjaka za javne nabavke i predstavnika vlasti lokalnog, pokrajinskog i republičkog nivoa bio je cilj u okviru projekta Strength2Food koji sprovodi European Training Academy (EUTA) – Mogućnost snabdevanja osnovnih škola organskim proizvodima.   Iako skeptični, […]

DETAIL
May
11

Evropski parlament je usvojio novi zakonski okvir EU iz oblasti organske proizvodnje

Tekst nove EU regulative iz oblasti organske proizvodnje je 19.aprila 2018. godine usvojio Evropski parlament. Evropski parlament  je usvojio nove propise EU sa 466 glasova za, 124 protiv i 50 uzdržanih. Cilj novog okvira je da osigura da se u EU uvoze samo visokokvalitetni organski proizvodi. Usvojeni tekst treba da nakon usvajanja od strane Saveta […]

DETAIL
May
10

Doneti Pravilnici koji propisuju mere podsticaja u organskoj proizvodnji

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je: PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU BILJNU PROIZVODNJU (Objavljeno u „Službeni glasnik RS”, broj 31/18)   i                  PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU (Objavljeno u ,,Službenom glasniku RS”, broj 31/18)  U nastavku je najvažnije u vezi sa odredbama pravilnika: 1) PRAVILNIK O […]

DETAIL
Mar
12

Raspodela sredstava u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018.

Vlada R. Srbije usvojila Uredbu o raspodeli sredstava u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 18/18 od 9 marta 2018. godine). Uredbom su opredeljena sredstva organskoj proizvodnji u iznosu od  110.000.000 dinara što je za 20 miliona dinara više u odnosu na 2017. godinu od čega za: – organsku biljnu proizvodnju u iznosu od 40.000.000 dinara za koju su […]

DETAIL
Jan
20

Izmena pravilnika o koriščenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju

Ovim Pravilnikom (Objavljeno u „Službenom glasniku RSˮ, broj 3 od 12. januara 2018. godine) koji stupa na snagu od  1.februara 2018.godine  je  predviđena izmena član 8, stav 3 PRAVILNIKA O KORIŠĆENjU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNjU (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 41/17 od 28. aprila 2017. godine). Ovom izmenom je predviđeno da podsticaji u organskoj stočarskoj […]

DETAIL
Nov
30

Ažurirane liste dozvoljenih sredstava u organskoj poljoprivredi

Radna grupa sastavljena od članova Saveta za organsku proizvodnju i pred stavnika Uprave za zaštitu bilja, koju je formiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je završilo izradu i godišnje ažuriranje Liste sredstava za zaštitu bilja i Liste sredstava za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta za organsku proizvodnju. Radna grupa će i u narednom periodu nastaviti […]

DETAIL
Mar
19

Vojvođanski klaster organske poljoprivrede postao član IFOAM

Nakon predstavljanja VOK na Međunarodnom sajmu organskih proizvoda BIOFACH 2016. koji je održan u Nirnbergu 10.– 13.feb.2016., sa ponosom saopštavamo da smo primljeni u članstvo Međunarodnog pokreta za organsku poljoprivredu (IFOAM).

DETAIL
TOP