Edit Content

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.

Contact Info

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine raspisao je nove konkurse za poljoprivredu za 2019. godinu

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine raspisao je nove konkurse za poljoprivredu za 2019. godinu

Konkursi su otvoreni do iskorišćenja sredstava ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju konkursa.

Zahtevi za kredite sa kompletnom dokumentacijom se podnose u prostorijama Fonda u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 7a, u Sektoru za kredite, ili se dostavljaju poštom na istu adresu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite, elektronskim putem na kreditno@rfapv.rs, ili telefonskim putem na brojeve: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA POLJOPRIVREDU

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA NABAVKU NOVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

KONKURS ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA OBRTNA SREDSTVA U POLJOPRIVREDI

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA SUBVENCIONISANE OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI U OKVIRU IPARD PROGRAMA

Detaljne informacije na

https://www.rfapv.rs/poljoprivredna_gazdinstva.html
https://www.rfapv.rs/pravna_lica_i_preduzetnici.html

Ostavite komentar