Edit Content

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.

Contact Info

Zahtevi za različite izuzetke od metoda organske proizvodnje u vreme privremenog zatvaranja šaltera javne uprave

Zahtevi za različite izuzetke od metoda organske proizvodnje u vreme privremenog zatvaranja šaltera javne uprave

Usled privremenog zatvaranja šaltera javne uprave, a i u skladu sa preporukama o ograničenju kretanja građana,  zahtevi za upotrebu reproduktivnog matrerijala iz konvencionalne proizvodnje, kao i zahtevi za različite izuzetke od metoda organske proizvodnje sa prilozima, dostavlјaju se putem mejla na sledeće adrese: b.raketic@minpolj.gov.rs i jelena. milic@minpolj.gov.rs, sa tim da se u kopiju mejla stavi i adresа svoje  kontrolne organizacije.

 

 

 

U organskoj proizvodnji mogu se koristiti spolјašnji inputi u meri koja je neophodna u procesu proizvodnje, i to:

REPRODUKTIVNI MATERIJAL

Baza reproduktivnog materijala

U organskoj bilјnoj proizvodnji prvenstveno se koristi reproduktivni materijal iz organske proizvodnje, uklјučujući i reproduktivni materijal iz perioda konverzije.

Seme i sadni materijal koji su proizvedeni metodama organske proizvodnje upisuje se u bazu reproduktivnog materijala koju vodi Ministarstvo. Upis bilјnih vrsta i sorti koje su proizvedne metodama organske proizvodnje u bazu reproduktivnog materijala vrši se na osnovu obaveštenja dobavlјača reproduktivnog materijala, tj. pravnog lica sa sedištem u Republici Srbiji koje proizvodi, dorađuje, stavlјa u promet ili uvozi reproduktivni materijal koji se koristi u organskoj proizvodnji. Obrazac obaveštenja je u sekciji: Obrasci

 

 

Izdavanje odobrenja za korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje

Ako na tržištu nema reproduktivnog materijala koji je proizveden metodama organske proizvodnje, proizvođaču koji se bavi organskom proizvodnjom može se odobriti korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionaln proizvodnje, pod uslovom da taj materijal nije tretiran sredstvima za zaštitu bilјa.

U periodu konverzije odobrenje za korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje izdaje ovlašćena kontrolna organizacija sa kojom proizvođač ima zaklјučen ugovor.

Posle isteka perioda konverzije (organski status parcela) korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje, proizvođačima odobrava Ministarstvo. Obrazac zahteva sa uputstvima za podnošenje zahteva je u sekciji: Obrasci

Izvor: Serbia organica

Tekst sa: MPŠV’

Ostavite komentar