Edit Content

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.

Contact Info

Pravo na život u zdravoj životnoj sredini je ljudsko pravo svakog od nas

Pravo na život u zdravoj životnoj sredini je ljudsko pravo svakog od nas

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman u saradnji sa Institutom za ratarastvo i povrtarstvo Novi Sad danas je organizovao stručni skup na temu „Pravo na život u zdravoj životnoj sredini“ Organska poljoprivreda – način održivog razvoja bez zagađenja životne sredine.

Otvarajući skup pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović istakao je da je Ustavom Republike Srbije zagarantovano pravo svakog na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštenje o njenom stanju. U nadležnosti Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana jeste da obaveštava građane o kršenju ljudskih prava u ovoj oblasti, da prati i nadgleda primenu propisa iz oblasti zaštite životne sredine i da predlaže mere za poboljšanje stanja i unapređenja ljudskih prava u ovoj oblasti. „Ekološke katastrofe koje su do sada potresle čovečanstvo ukazuju da bez zdrave životne sredine (i uživanja prava u skladu sa tim) nije moguće uživati ni osnovna ljudska prava. Pravo na zdravlje kao komplementarno pravu na zdravu životnu sredinu nije moguće uživati bez razvoja i jednog i drugog prava, jer mogućnost da svi imamo pristup zdravstvenim institucijama gubi smisao ako ne možemo da zadržimo mogućnost da opstanemo, živimo i slobodno se razvijamo“.

Skupu se pored pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana obratila i direktorka Instituta za ratarastvo i povrtarstvo Novi Sad dr Svetlana Balešević Tubić, pomoćnik pokrajinskog sekretara Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine dr Ratko Bajčetić i pomoćnik pokrajinskog sekretara Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Mladen Petković. Potom usledila su predavanja naučnih saradnika i saradnica Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad i to: dr Jovica Vasin govorio je na temu „Organska materija u zemljištu sa aspekta kvaliteta životne sredine“, dr Snežana Jakšić na temu „Prekomerno đubrenje kao izvor zagađenja zemljišta“, dr Anamarija Konren na temu „Organska poljoprivreda i životna sredina“ i dr Miloš Rajković na temu „Suzbijanje korova nehemijskim metodama“. Nakon toga govorila je urednica lista Poljoprivrednika Aleksandra Milić na temu „Organska poljoprivreda u Srbiji u svetu“ i ekološka aktiviskinja Arhus centra Novi Sad Darija Šajin na temu „Uloga Arhus centra u podizanju ekološke svesti i učešća građana u oblasti zaštite životne sredine“.

Na skupu je potpisan i sporazum o saradnji između Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad u cilju doprinosa razvoju zaštite prava građana, posebno ljudskog prava na zdravu životnu sredinu, kao i drugih pitanja od značaja za AP Vojvodinu u oblasti zaštite životne sredine.

Ostavite komentar