Edit Content

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.

Contact Info

Još malo vremena za letnju sadnju jagoda

Još malo vremena za letnju sadnju jagoda

Jagoda je privredno najznačajnija vrsta iz grupe jagodastih voćnih vrsta . Ima mnogo prednosti u odnosu na druge vrste voća. Prvenstvena prednost jagode je u tome što njeni plodovi sazrevaju vrlo rano , rano počne da rađa i daje dobre i stabilne prinose.

Zahvaljujući svojim biološkim karakteristikama jagoda se može saditi tokom cele godine. Vreme sadnje jagode zavisi prvenstveno od klimatskih uslova. U našem regionu za podizanje komercionalnih zasada koristi se letnja sadnja . Za ovu sadnju su najpogodniji prva dekada jula do sredine pa i kraja augusta. Bokor  će  se tada  dobro  razviti  I  formirati  cvetne  pupoljke  za  narednu  godinu. Jagode posađene u ovom intervalu već naredne godine mogu dati prinos i do 10000kg/ha. Zatim olakšana je borba protiv korova , manje mogućnost širenja virusnih oboljenja, a može i parcela da se iskoristi dva puta, jer je jagoda tada postrni usev.

Za  letnju  sadnju  najčešče  se  koriste  frigo  sadnice  određene  kategorije, takođe  i  kontejnerske  sadnice  koje  pokazuju  odlične  rezultate  jer  imeju  visok  procenat  prijema  nakon  sadnje  zbog  dobre  ukorenjenosti  u  hranljivom  supstratu  i  brže  stupaju  u  rod. Ako sadimo frigo živiće potebno ih je osvežiti držanjem žila u vodi oko 12h , a njih prskati sa vodom.  Neposredno pre sadnje živiće je neophodno pregledati, suve, trule i oštećene odbaciti, a žile prekratiti za 1/3 dužine. Zemljište je neophodno dobro pripremiti ,jer se jagoda zadržava na parceli minimum dve godine, a maksimalno četiri. Neophodno je uraditi agrohemijsku analizu zemljišta i na osnovu nje odraditi đubrenje stajnjakom, a kompleksna đubriva dodavati preko sistema za navodnjavanje. Voditi računa o predusevu , jer na parceli gde je gajen kukuruz, krompir ili paradajz jagodu ne treba saditi u narednih 3-5 godina. Dan uoči sadnje poželjno je obaviti navodnjavanje zemljišta sa oko 30l/m2. Zemljište treba da ima vlažnost 80% od poljskog vodnog kapacite. Sadi se na dubini na kojoj je živić bio u matičnjaku , ali tako da centralni pupoljak bude iznad površine zemljišta. Na kraju sadnje zaliva se sa 0,5 -1l po živiću.

Izvor: PSS AP Vojvodine

Ostavite komentar