Edit Content

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.

Contact Info

Донети Правилници који прописују мере подстицаја у органској производњи

Донети Правилници који прописују мере подстицаја у органској производњи

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело je:

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈА ЗА ОРГАНСКУ БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ (Објављено у „Службени гласник РС”, број 31/18)   и                 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈА ЗА ОРГАНСКУ СТОЧАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ (Објављено у ,,Службеном гласнику РС”, број 31/18) 

У наставку је најважније у вези са одредбама правилника:

1) ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈА ЗА ОРГАНСКУ БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ (Објављено у „Службени гласник РС”, број 31/18 )

Овим правилником ближе се прописују услови, начин и образац захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу, као и максимални износ подстицаја по кориснику.

Подстицаји за органску биљну производњу остварују се за биљну производњу и утврђују у одговарајућем износу који се увећава 70% од износа за подстицаје који се у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, што износи износи 6.800 динара/ха за органску биљну производњу

Захтев се подноси  једанпут годишње, у два примерка Министарству финансија – Управи за трезор, од 3. маја до 30. јуна текуће године.

Правилник можете преузети овде.

 

2) ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈА ЗА ОРГАНСКУ СТОЧАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ (Објављено у ,,Службеном гласнику РС”, број 31/18 )

Овим Правилником су се измениле неке одредбе Правилника о коришћењу подстицаја за органску производњу (,,Службени гласник РС”, број  41/17 и 3/18 ) и то:

услови које морају да испуне краве дојиље у погледу старости, рокови за подношење захтева за коришћење подстицаја за краве дојиље  и расе које могу да остваре право на подстицаје.

Све друге одредбе Правилника о коришћењу подстицаја за органску производњу (,,Службени гласник РС”, број  41/17 и 3/18 ) су остале на снази.

Уредбом о расподели средстава у пољопривреди и руралном развоју за 2018. годину је утврђено  40%  увећања од износа за подстицаје који се за исту врсту мере исплаћује у конвенционалној производњи.

Рокови за подношење захтева за подстицаје у сточарској органској производњи  су прописани у Правилнику о коришћењу подстицаја за органску производњу (,,Службени гласник РС”, број  41/17 и 3/18)  за сваку врсту мере.

У прилогу можете погледати износе подстицаја за сваку врсту,  максимални износ и услове и права за оставарење подстицаја. 

Правилник можете преузети овде.

Образци захтева су саставни делови сваког појединачног правилника.

 

 

Ostavite komentar