Edit Content

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.

Contact Info

Stanje i perspektiva organske proizvodnje u Srbiji

Stanje i perspektiva organske proizvodnje u Srbiji

Razvoj organske poljoprivrede u svetu beleži pozitvne tendencije. Pored toga što je u Republici Srbiji organska poljoprivreda prisutna od početka devedesetih godina, može se reći da je tek na začetku.
Pogodni prirodni uslovi, usitnjena gazdinstva i odlične mogućnosti za plasman organskih proizvoda, predstavljaju značajne komparativne prednosti koje Republika Srbija može iskoristiti za pozicioniranje na tržištu poljoprivredno – prehrambenih proizvoda na inostranom tržištu.
Zakon o organskoj proizvodnji organsku poljoprivredu definiše kao „Sistem ekološkog upravljanja proizvodnjom kojim se unapređuje biodiverzitet, kruženje materije u prirodi, biološka aktivnost zemljišta i zaštita životne sredine, a organski proizvod kao svaki proizvod proizveden i označen u skladu sa Zakonom i propisima donetim na osnovu njega“. Organska poljoprivredna proizvodnja omogućuje održivi razvoj, istovremeno očuvanje biodiverziteta i prirodnih resursa ali i obezbeđivanje poljoprivrednih proizvoda za ishranu ljudi.
U našoj zemji, prema podacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, postoji oko 950 individualnih poljoprivrednih proizvođača koja se bave organskom proizvodnjom i oko 90 preduzeća koja su registrovana kako za proizvodnju, sakupljanje plodova, preradu ili izvoz organskih proizvoda. Organska proizvodnja u našoj zemlji se odvija na preko 11.000 ha obradivog zemljišta. Ukupna površina na kojoj se odvija organska proizvodnja obuhvata oko 829.000ha, ako se posmatraju i površine sa kojih se sakupljaju pečurke, lekovito bilje i jagodičasto voće.

Tabela 1: Raspored različitih kultura u organskoj biljnoj proizvodnji po pojedinim regionima u Republici Srbiji

Tabela1.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije

*U površine pod organskom proizvodnjom uključene su i površine koje su se u 2012. godini nalazile u periodu konverzije

Tabela 2: Struktura organske stočarske proizvodnje u 2012. godine

Tabela2-2

Izvor: Brošura „Organska proizvodnja u Srbiji 2014

*Napomena: U broj grla uključena su i grla koja su se u 2012. godini nalazila u fazi konverzije

Za poslove sertifikacije i kontrole organskih proizvoda u 2013. godini u Republici Srbiji bilo je ovlašćeno samo 6 organizacija:

  • Control Union Danube
  • Etko Panonija
  • Organic Cintrol System
  • Suolo e Salute Balkan
  • TMS CEE
  • Ecocert Balkan

Swot analizaAnaliza i mogućnosti unapređenja komercijalnog nastupa poljoprivrednih proizvođača

Tabela3

Izvor: Julijana Mijajlović završni rad (2014) Analiza i mogućnosti unapređenja komercijalnog nastupa poljoprivrednih proizvođača, Poljoprivredni fakultet Zemun.

 

Izvor: AgroKlub