Edit Content

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.

Contact Info

Copa i Cogeca pozdravile revidiranje EU organske regulative

Copa i Cogeca pozdravile revidiranje EU organske regulative

[vc_row][vc_column width=“1/1″][vc_column_text]Proteklih godina proizvođači organskih proizvoda koji su se bavili preradom bili su suočeni sa sledećim problemom, a to je nepostojanje propisa  koji bi regulisao preradu u organskoj proizvodnji. S toga, prerađene organske proizvode koji bi se plasirali na domaće tržište nije bilo moguće obeležiti nacionalnim znakom. Tokom 2009. godine na inicijativu nevladinog sektora donosi se Pravilnik o tehnološkim postupcima u preradi proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje, načinu čišćenja i sredstvima za čišćenje tehnoloških linija, dozvoljenim sastojcima, aditivima i pomoćnim supstancama u preradi namirnica („Službeni glasnik RS“, broj 34/09).

S obzirom da Zakon o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima nije uspeo da uredi sektor organske proizvodnje i obzirom da su u EU stupile na snagu nove regulative za organsku proizvodnju, preko projekta TAIEX urađen je novi Zakon o organskoj proizvodnji („Službeni glasnik RS“, broj 30/10) koji je pripreman u skladu sa Council Regulation (EC) No.834/07 i Commission Regulation (EC) No.889/08. Zakon je usvojen u maju 2010 godine, a njegova primena počela je od 1. januara 2011. godine.

Tokom godina menjao se institucionalni okvir za organsku proizvodnju. Ukidanjem Saveznog ministarstava poljoprivredne poslovi u vezi sa organskom proizvodnom prelaze u nadležnost Republičkog ministarstva poljoprivrede.

Evropska udruženja poljoprivrednika i zadrugara Copa-Cogeca pozdravila su dogovor postignut početkom jula ove godine između predstavnika poljoprivrednih gazdinstava i Evropske Komisije ističući da je to veliki napredak u odnosu na prvobitan predlog EU Komisije. Naime, predstavnici poljoprivrednih gazdinstva uložili su prigovor na reviziju organske regulative EU nakon čega je usledio ovaj dogovor. Predsednik Copa-Cogeca radne grupe za organsku poljoprivredu Kees Van Zelderen podržao je i korake ka usaglašavanju uvoza organskih proizvoda sa standardima EU o proizvodnji. ”Ovo će omogućiti pravedniju konkurenciju između proizvođača iz EU i proizvođača van EU, a čiji proizvodi mogu podjednako nositi EU organic logo, i isto uživaju poverenje potrošača. Požurujemo članove Evropskog Parlamenta da idu u ovom pravcu. Pozivamo takođe Evropski Parlament da radi prema postignutom sporazumu Evropskog Saveta na harmonizaciji mera kontrolnih organizacija i nadležnih kontrolnih organa u slučajevima slučajne kontaminacije“, završio je Van Zelderen. Generalni sekretar Copa-Cogece, Pekka Pesonen pozvao je članove Evropskog parlamenta da brzo reaguju jer proizvođači ne mogu dugo da čekaju na političke odluke, oni moraju da razvijaju svoj posao i investiraju u proizvodnju.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/1″][vc_column_text]Izvor: SerbiaOrganica, Emins[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]