Edit Content

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.

Contact Info

Potpisan MoU o strateškom partnerstvu za razvoj organske proizvodnje u regionu

Potpisan MoU o strateškom partnerstvu za razvoj organske proizvodnje u regionu

[vc_row][vc_column width=“1/1″][vc_column_text]Centar za organsku proizvodnju Selenča inicirao je potpisivanje Memoranduma o strateškom partnerstvu za razvoj organske proizvodnje sa partnerima u regionu sa ciljem jačanja saradnje stimulisanjem razmene znanja, ideja i informacija, promovisanjem preduzetništva i obezbeđenja pravne, ekonomske i socijalne sigurnosti u oblasti organske proizvodnje.

Memorandum su potpisali:

1) Centar za organsku proizvodnju Selenča (Srbija); 2) Federacija na proizvoditeli organski proizvodi na Makedonija; 3) Centar za razvoj ekološkog poduzetništva Zagreb (Hrvatska); 4) Savez udruženja organskih proizvođača Federacije Bosne i Hercegovine.

Ciljevi Partnerstva su da potpisnici:

– učestvuju u obezbeđivanju osnovnih uslova za rad i poslovanje svojih članova, obezbeđivanje sirovina, repromaterijala i energenata;

– predlažu donošenje novih i menjanje postojećih propisa i mera koje neposredno i posredno utiču na rad članova;

– na principu partnerstva sarađuje sa državnim organima i regionalnim institucijama po pitanjima iz oblasti ekonomske i regionalne razvojne politike;

– prate, izučavaju i podstiču sve oblike poslovnog povezivanja i udruživanja svojih članova sa ostalim subjektima privređivanja;

– podstiču i doprinose obezbeđivanju uslova za svestrano uključivanje svojih članova u sve oblike spoljno trgovinske razmene roba i usluga;

– učestvuju u kreiranju kreditne politike u skladu sa interesima i potrebama svojih članova;

– prate tehnološka dostignuća u zemlji i inostranstvu od interesa za uspešan rad svojih članova, obezbeđuje informacije i podstiče njihovu primenu;

– obezbede jedinstven informacioni sistem za članove, za njihove potrebe i potrebe kupaca njihovih proizvoda i korisnika njihovih usluga;

– iniciraju, podstiču i izdaju stručne, propagandne i druge publikacije, uputstva i obrasce, organizuje savetovanja, seminare, sajmove, izložbe, takmičenja i druge oblike sličnih aktivnosti i u vezi sa tim sarađuje sa odgovarajućim organizacijama i organima;

– učestvuje u pripremi, izradi i zaključivanju posebnih, granskih i pojedinačnih kolektivnih ugovora, prati njihovu primenu i predlaže izmene i dopune;

– obezbeđuje članovima pružanje poslovno – administrativne, stručne i druge pomoći preko stručne službe ili specijalizovanih agencija koje za to osniva ili sa kojima sklapa aranžmane o poslovnoj saradnji;

– razvijaju svest o društveno odgovornom poslovanju i promovišu kodeks poslovne etike;

– zastupaju interese i pružaju stručnu pomoć članicama u pribavljanju sredstava za realizaciju razvojnih projekta iz različitih inostranih i domaćih izvora finansiranja;

– ostvaruju saradnju sa drugim istim ili sličnim asocijacijama, komorama, organima, organizacijama, institucijama, fondovima i zajednicama po pitanjima od zajedničkog interesa;

– vode registar članova i izdaju uverenja, saglasnosti i druge potvrde iz evidencije koju vode u okviru ovlašćenja i prava iz zakona, i

– obavljaju i druge poslove od interesa za svoje članove koji proizilaze iz cilja kreiranja Partnerstva.

Članica Partnerstva može biti nevladina organizacija, institucija, medij i predstavnik iz privatnog sektora čije je sedište registrovano na teritoriji zemalja potpisnica Memoranduma. Partnerstvom koordinira Centar za organsku proizvodnju Selenča. Partnerstvo za razvoj organske proizvodnje otvoreno je i za nove članove koji će potpisivanjem Memoranduma sarađivati u okviru Partnerstva na implemenaciji navednih ciljeva.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/1″][vc_column_text]Izvor: OrganicCentar[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Ostavite komentar