Istaknute vesti

maj
11

Evropski parlament je usvojio novi zakonski okvir EU iz oblasti organske proizvodnje

Tekst nove EU regulative iz oblasti organske proizvodnje je 19.aprila 2018. godine usvojio Evropski parlament. Evropski parlament  je usvojio nove propise EU sa 466 glasova za, 124 protiv i 50 uzdržanih. Cilj novog okvira je da osigura da se u EU uvoze samo visokokvalitetni organski proizvodi. Usvojeni tekst treba da nakon usvajanja od strane Saveta […]

OPŠIRNIJE
maj
10

Doneti Pravilnici koji propisuju mere podsticaja u organskoj proizvodnji

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je: PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU BILJNU PROIZVODNJU (Objavljeno u „Službeni glasnik RS”, broj 31/18)   i                  PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU (Objavljeno u ,,Službenom glasniku RS”, broj 31/18)  U nastavku je najvažnije u vezi sa odredbama pravilnika: 1) PRAVILNIK O […]

OPŠIRNIJE
mar
12

Raspodela sredstava u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018.

Vlada R. Srbije usvojila Uredbu o raspodeli sredstava u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 18/18 od 9 marta 2018. godine). Uredbom su opredeljena sredstva organskoj proizvodnji u iznosu od  110.000.000 dinara što je za 20 miliona dinara više u odnosu na 2017. godinu od čega za: – organsku biljnu proizvodnju u iznosu od 40.000.000 dinara za koju su […]

OPŠIRNIJE
jan
20

Izmena pravilnika o koriščenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju

Ovim Pravilnikom (Objavljeno u „Službenom glasniku RSˮ, broj 3 od 12. januara 2018. godine) koji stupa na snagu od  1.februara 2018.godine  je  predviđena izmena član 8, stav 3 PRAVILNIKA O KORIŠĆENjU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNjU (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 41/17 od 28. aprila 2017. godine). Ovom izmenom je predviđeno da podsticaji u organskoj stočarskoj […]

OPŠIRNIJE
jan
01

Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda

Mali i tradicionalni proizvođači mesa i mleka i drugih animalnih proizvoda u Srbiji od 1.januara 2018. godine mogu da na potpuno bezbedan i legalan način izađu na tržište, bilo da se radi o prodaji robe sa kućnog praga, lokalnim pijacama i marketima ili teritoriji cele države, zahvaljujući  pravilniku koki je usvojilo MInistrstvo poljoprivrede, šumarstva i […]

OPŠIRNIJE
nov
30

Ažurirane liste dozvoljenih sredstava u organskoj poljoprivredi

Radna grupa sastavljena od članova Saveta za organsku proizvodnju i pred stavnika Uprave za zaštitu bilja, koju je formiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je završilo izradu i godišnje ažuriranje Liste sredstava za zaštitu bilja i Liste sredstava za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta za organsku proizvodnju. Radna grupa će i u narednom periodu nastaviti […]

OPŠIRNIJE
nov
01

Članarina za 2018.godinu

Na osnovu člana 17. i 23. Statuta udruženja, Upravni odbor na 6. sednici 31.10.2017.  doneo odluku da se uvede godišnja članarina za 2018. godinu u iznosu od 3.000 din. Molim Vas da navedeni iznos uplatite do 31.januara 2018. godine. Ako ne ispunite svoju obavezu do navedenog datuma smatraćemo da niste zainteresovani za usluge koje planiramo […]

OPŠIRNIJE
mar
19

Vojvođanski klaster organske poljoprivrede postao član IFOAM

Nakon predstavljanja VOK na Međunarodnom sajmu organskih proizvoda BIOFACH 2016. koji je održan u Nirnbergu 10.– 13.feb.2016., sa ponosom saopštavamo da smo primljeni u članstvo Međunarodnog pokreta za organsku poljoprivredu (IFOAM).

OPŠIRNIJE
VRH