Na osnovu člana 11. Zakona o organskoj proizvodnji („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine utvrdio je SPISAK OVLAŠĆENIH KONTROLNIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE U ORGANSKOJ PROIZVODNjI ZA 2017. GODINU

1) „ORGANIC CONTROL SYSTEM” d.o.o., Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15/I;

2) „TMS CEE” d.o.o., Beograd, Rudnička 2;

3) „CONTROL UNION DANUBE” d.o.o., Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 21/6;

4) „ECOCERT BALKAN” d.o.o., Beograd, Glavna 13m/III;

5) „CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA” d.o.o., CIN, Beograd, Zmaja od noćaja 11;

6) „ECOVIVENDI” d.o.o., Beograd, Voje Veljkovića 5,III/10.